28 února, 2021 Od admin 0

CBD olej, tinktura, nebo kapky?

4.7
(14)

CBD olej, tinktura, nebo kapky? To je otázka, kterou se zabývá spousta uživatelů internetu, jakmile se poprvé rozhodnou vyzkoušet nějaký CBD preparát. Internetová síť je plná, různých odkazů doporučujících to, či ono. Na první pohled by se mohlo zdát, že CBD olej, CBD tinktura, nebo CBD kapky jsou jedno a totéž, avšak na druhý pohled už tomu tak být nemusí. Obecně by se dalo říci, že CBD olej, CBD kapky a CBD tinktury jsou CBD výrobky v tekutém stavu s různou viskozitou a rozdílnou technikou, nebo způsobem samotné extrakce nosné suroviny. V případě CBD produktů je nosná surovina, taková surovina, která je ve výrobku obsažena většinové a má za úkol dopravit menšinovou surovinu (v našem případě CBD) na místo určení, tedy do organismu člověka, popřípadě zvířete.

CBD olej, tinktura, nebo kapky? Jaký je tedy rozdíl?

CBD olej

Abychom si mohli vysvětlit podstatu CBD olejů, je potřeba si nejdříve říci, co je vlastně olej obecně. Olej je kapalina tvořená molekulami, které obsahují hydrofobní uhlovodíkové řetězce a jsou nerozpustné ve vodě. Oleje bychom mohli rozdělit podle uplatnění na technické, esenciální a potravinářské, přičemž pro nás jsou podstatné právě ty potravinářské. Zde bychom si neměli plést oleje a tuky, jelikož oleje sice patří mezi tuky, avšak za běžných teplot zůstávají kapalné. Jejich hlavní složkou jsou triacylglyceroly. Oleje mohou mít jednu, nebo i více nenasycených vazeb a čím více je zdvojených vazeb v řetězci, tím je olej tekutější. V tkáních slouží oleje jako zásobárna energie. Potravinářských olejů je mnoho a patří mezi ně zejména slunečnicový, konopný, kokosový, lněný, makový, mandlový, palmový, řepkový, olivový a další.
CBD kanabinoid

Potravinářské, farmaceutické a terapeutické oleje

Nebudeme zde hodnotit ani kvalitu, ani vhodnost těch, nebo oněch olejů pro výrobu CBD olejů. V současné době jsou vybírané nosné oleje spíše záležitostí územních zvyklostí a popularity místních olejů v daných zemích a lokalitách. Směrem na jih jsou to obvykle olivové oleje, oleje z hroznových semen, oleje z konopných semen a konopných rostlin. Samotnou kapitolou jsou pak MCT oleje. Ani v tomto případě nehodláme vyzdvihovat nějaký olej na úkor ostatních. Pro nás je zásadní otázkou v případě olejů, jakým způsobem byly tyto oleje extrahovány, nebo chcete-li vyrobeny. Oleje jsou tedy vyráběny lisováním.

Oleje lisované za studena jsou určeny pro potravinářství a pro terapeutické a farmaceutické účely a oleje lisované za tepla jsou většinou používány jako technické oleje. Lisování za studena je poměrně složitější proces, než lisování za tepla, což samozřejmě ovlivňuje i ceny těchto olejů. Jednou s nejúčinnějších metod v současnosti je tzv. superkritická fluidní extrakce za pomocí Co2. Jedná se o výrobní proces, při kterém nedochází k žádné chemické reakci a výsledný extrakt je velmi čistý bez jakýchkoliv reziduí.

Superkritická fluidní extrakce za pomocí Co2

Superkritická fluidní extrakce za pomocí Co2 se jeví jako jedna z nejúčinnějších metod extrakce a to především z důvodu maximální výtěžnosti extrahované látky z materiálu určenému k extrakci. Mezi hlavní výhody patří rovněž čistota výsledného extraktu, obvykle zcela bez případných pesticidů, herbicidů, rozpouštědel a ostatních nečistot v podobě těžkých kovů. Mezi standardní nevýhody těchto extraktů určitě patří vyšší cena, nemožnost extrakce bez patřičného vybavení a do určité míry i riziko spojené se ztrátou některých prospěšných látek, obvykle cukrů, flavonoidů a aminokyselin. I přes tyto nevýhody je tato extrakce nejefektivnější a pro výrobu CBD olejů jedna z nejpoužívanějších.

CBD tinktura

Podstata CBD tinktur by měla vycházet z podstaty tinktury jako takové. Když se podíváme na definici slova tinktura zjistíme, že jde o starý termín hojně používaný v lékárnictví. V Ottově slovníku naučném najdeme definici a ve zjednodušené formě nám říká, že se jedná o jakýsi lihový, nebo aetherický výluh z různých částí rostlinných, nebo živočišných. Pak následuje jednoduchý popis výroby tinktury, který s ohledem na dnešní dobu, není nepodobný technice macerování. Pokud jdeme do detailu je zřejmé, že výroba tinktury je za pomocí lihu, nebo směsi lihu s aetherem, zjednodušeně pomocí alkoholu (ethanolu) a éteru. Oproti tomu maceráty jsou popisovány jako výluhy za pomocí vody, nikoli horké (ideálně do 20 st. Celsia), přičemž postup je stejný jako u tinktury. Pokud bychom zcela přijali tyto teze a definice, je zřejmé, že tinktury jsou vlastně jakési samovolné výluhy, v našem případě z rostlin v alkoholu.

hubnuti s kanabidiolem

CBD tinktury – CBD destiláty

CBD tinktury jsou tedy podle uvedených definicí CBD destiláty. Několikeré destilace při změnách teplot a změnách tlaku jsou technologicky rovněž velice náročné. Některé zdroje uvádí, že destilace při výrobě CBD tinktur, nebo CBD kapek je nejlepší metodou jakou můžeme získat maximální množství extrahovaných látek. Tyto zdroje rovněž poukazují na nedostatky při superkritické fluidní extrakci za pomocí Co2, přičemž uvádějí, že při neodborné superkritické fluidní extrakci za pomocí Co2, může docházet ke ztrátě terpenů, flavonoidů, aminokyselin a dokonce i k nevratné ztrátě kanabinoidů. Je tedy otázkou o co vše bychom mohli přijít, nebo co bychom naopak mohli v extraktu nechat při neodborné destilaci. Z našeho pohledu jde o pouhé názorové střety mezi zastánci klasické extrakce pomocí destilace a zastánci superkritické fluidní extrakce.

Tinktury jsou lépe mísitelné s vodou

Zastánci klasické alkoholové destilace často argumentují faktem, že naše tělo je přibližně ze 70% voda. Pokud tedy používáme CBD oleje, musí náš organismus nejdříve tyto oleje strávit. Za pomoci kyselin a enzymů, a následně se tyto olejové extrakty teprve aktivují. Poukazují tak na esterifikaci kyseliny karboxilové, čímž se kanabinoidy stávají více rozpustné ve vodě, čímž se stávají biologicky dostupnější (vstřebatelnější) pro lidský organismus. Všechny tyto názory a názorové střety můžeme akceptovat, avšak pouze za předpokladu, že by všechny produkty ať už oleje, nebo tinktury nesly znaky toho, co o nich jejich zastánci tvrdí.

Je jen těžko pochopitelné a pro laika zcela nepřehledné, pokud CBD oleje extrahované pomocí superkritické fluidní extrakce Co2, nesou název CBD tinktura a naopak CBD destiláty nesou název CBD olej. Například CBD olej ve vodě rozpustný je zcela protichůdná slovní definice. Samozřejmě se najdou odborníci, kteří budou tvrdit, že extrahovaná látka je koncentrát tvořící pouze malou částí konečného produktu, jelikož se mísí s nosnou složkou. To by ovšem zcela popíralo množství skutečně přirozeného výskytu kanabinoidů v rostlině. Především obsah kanabinoidů v poměrném zastoupení extrahované rostliny.

CBD kapky

CBD kapky jsou tekuté CBD produkty, které lze dávkovat kapáním. Termín CBD kapky jsou tak obecným vyjádřením blíže neurčené tekutiny s obsahem CBD. Můžeme tak nazývat jak CBD oleje, tak CBD tinktury a další konopné extrakty. CBD kapky nemá smysl definovat, jelikož se nejedná o nějaký standardizovaný produkt, ale dle našeho názoru, jde pouze o marketingový název produktů, které se vyskytují na trhu s CBD.

cbd jako preventivni medicina 1

Závěrem

Závěrem bychom chtěli pouze doporučit začínajícím uživatelům CBD produktů, aby si opravdu precizně prohlíželi produkty, které by chtěli vyzkoušet. Nepíšeme tento článek, abychom podporovali nějaký druh oleje, nebo tinktury. Rozhodně není ani našim cílem jakkoliv dehonestovat ten, či onen proces získávání, nebo výroby olejů, kapek, či tinktur. A dokonce ani nemáme zájem vyzdvihovat určité druhy nosných olejů co do kvality, jak to dělají někteří prodejci. Je pravdou, že obzvlášť prodejci v Česku se uchylují k různým dezinformacím, vyzdvihování svých produktů s přívlastkem nejlepší, nejkvalitnější. Na tom jistě není nic špatného pokud je o tom prodejce přesvědčen.

Zavádějící jsou spíš vyjádření, názory a manipulace, které dehonestují jiné produkty, aniž by dotyčný prodejce o těchto něco věděl, nebo aniž by čerpal z nějakých relevantních zdrojů. Většinou se k těmto praktikám uchylují obchodníci s velmi špatnými znalostmi, neúspěšní obchodníci a podvodníci. Každý člověk, zákazník, prodejce, běžný uživatel by si měl utvořit vlastní názor sestavený z vlastních zkušeností.

Shrnutí

CBD oleje jsou tedy tekutiny v podobě olejů. Ideálně lisovaných za studena s příměsí extrahovaných běžně se v rostlinách vyskytujících kanabinoidů pomocí např. superkritické fluidní extrakce Co2. CBD tinktury jsou tekutiny na bázi alkoholů. Ideálně tvořených destilací s příměsí běžně se v rostlinách vyskytujících kanabinoidů pomocí několika fázové destilace. CBD kapky jsou obecně extrahované tekutiny bez bližšího určení.

Upozornění

V oblasti CBD produktů jsou často názvy produktů pouze marketingovým nástrojem. Nelze tedy vycházet s obecného pojmenování, ale vždy je třeba brát v potaz složení a případnou metodu výroby samotného produktu.


CBD oleje cannapure

Jak se Vám líbil tento příspěvek?

Ohodnoťte kliknutím na hvězdičku! (Nejlepší je 5 a nejhorší je 1)

Průměrné hodnocení 4.7 / 5. Počet hlasů: 14

Zatím nikdo nehodnotil! Ohodnoťte tento příspěvek jako první.

Děkujeme, že jste ohodnotili naši práci. Můžete napsat i komentář.

Líbil se Vám příspěvek? Sdílejte nás! Děkujeme