7 prosince, 2020 Od admin 0

CBD pro sportovce – co je CBD

5
(15)

Je CBD pro sportovce přínosem ? Co je vlastně to CBD?

cbd-pro-sportovce-–-co-potrebujete-vedet-o-kanabidiolu
CBD pro sportovce – co je CBD a báli jste se zeptat. Sportovci obecně kladou na svá těla obrovský důraz, a to jak pozitivně, tak i negativně.

Tréninkové procesy stimulují velký stres a nároky na zvýšený výkon způsobují organizmu fyzická traumata a vzhledem k dlouhodobé zátěži dochází k určitému opotřebení organizmu. V neposlední řadě, také vedou ke zranění a celkové bolesti.

Současné metody zvládání bolesti a CBD

Současné metody zvládání bolesti jsou sice účinné. Doprovodné efekty těchto metod musí být výstrahou, ať už v podobě různých závislostí, doprovodných chorob a onemocnění jednotlivých orgánů v lidském těle. Nezřídka tyto metody končí degenerací organismu a dokonce i smrtí.

Při hledání náhrady za tyto vysoce rizikové metody, které by měly za úkol kvalitnější sportovní zotavení a především bezpečnější odbourávání stresů. Nezřídka také úlevy od bolesti po tréninkové zátěži. V neposlední řadě zkvalitnění spánkové fáze a celkového odpočinku. Došlo začátkem 21 století k objevu účinků kanabidiolu CBD na lidský organizmus, jednoho z více jak stovky kanabinoidů obsažených v konopí. CBD. Jedná se o druhý nejznámější kanabinoid, hned za kontroverzním kanabinoidem zvaným THC..

je-cbd-pro-sportovce-legalniOpioidy, nebo kanabinoidy

Velmi časté až chronické používání volně prodejných léků proti bolesti (tj. NSAID, jako je ibuprofen a naproxen sodný a další) představují stále větší zdravotní riziko, než bylo dříve všeobecně známo. Při tomto stavu celé společnosti, sportovci a nejen oni, právem hledají alternativy a jsou velmi zvědaví na výzkum a odborné studie v oblasti kanabidiolu (CBD), který slibuje pomoci od bolesti a pomáhá snížení zánětů bez rizik spojených s NSAID nebo opioidy.

Jak je to tedy s produkty CBD? Jsou pro sportovce opravdu to pravé? Pokusíme se předložit dostatek informací, a odpovíme na nejčastější otázky. Takže se pohodlně usaďte a čtěte dál.

CBD pro sportovce – co je CBD a je legální?

Ano. Počátkem roku 2018 Světová antidopingová agentura (WADA) odstranila CBD ze seznamu zakázaných látek. Po nějakém čase se přidala i Americká antidopingová agentura (USADA) a učinila totéž, tedy vyškrtla CBD ze seznamu zakázaných látek.

CBD ze seznamu zakázaných látek?

Ve světě a v jednotlivých zemích existuje více antidopingových agentur. Doporučujeme sportovcům, aby se s konkrétním dotazem ohledně složky CBD a zakázaných látek na seznamu obrátili na svou konkrétní antidopingovou agenturu.
cbd-a-sport

Zde je na místě ještě podotknout, že ze seznamu byla vyškrtnuta složka CBD, avšak nikoli THC. THC stále zůstává na seznamu zakázaných látek a nejsou zde žádné signály, že by tomu mělo být v blízké budoucnosti jinak. Světová antidopingová agentura (WADA) sice snížila nároky na posouzení u THC v moči z 15 nanogramů na mililitr na 150 nanogramů na mililitr, avšak tato “kosmetická” úprava má za úkol pouze eliminovat špatná rozhodnutí při konzumaci THC produktů v delší době před samotným měřením.

THC a CBD jaký je v tom rozdíl?

Tato nová prahová úroveň má za úkol, pouze rozlišit konzumaci THC před soutěží v přímém vztahu na výkon a ke konkurenci, nikoli nějaké soukromé užití THC produktů v delší době před sportovní událostí, které se samotnou sportovní událostí nesouvisí. Trošku laicky by se to dalo přirovnat v našich končinách k měření zbytkového alkoholu v krvi. I tento limit tedy 150 nanogramů na mililitr, je velmi přísný.

Co se týká legalizace CBD produktů v Evropě a konkrétních zemí mimo sport, je už otázkou do legislativy národních zákonů každé země a nastavení specifických podmínek. Proto by se měl každý uživatel před započetím používání CBD produktů informovat o legálnosti ve své konkrétní zemi. V České republice, je používání CBD produktů v souladu se zákonem a není nijak limitováno. V souvislosti s výrobky CBD jsou však povoleny hraniční hodnoty obsahu kanabinoidu THC maximálně do 0,3%.

CBD pro sportovce – co je CBD a na jakém základu staví

Sportovci tedy mohou CBD využívat, ale proč by jej měli využívat, má to svá opodstatnění?

Začněme tedy trošku ze široka, kanabinoidy již ve vašem těle existují. Široké spektrum věděckých studií se shodlo na nesporném závěru, že kanabinoidy v lidském organizmu existují, a tento systém kanabinoidů nazvali endokanabinoidní systém (zkráceně ECS). Endokanabinoidní systém má za úkol, modulovat aktivitu neuronů. Kanabidiol (CBD) je fytokanabinoid, který se přirozeně vyskytuje v rostlině konopí. Na rozdíl od THC, které se také vyskytuje v konopí, CBD není psychoaktivní.

Výzkum v této oblasti byl po dlouhou dobu obtížný z důvodu právního postavení marihuany. Avšak dnes již vědci chápou jak funguje endokanabinoidní systém, ale především chápou samotný vliv CBD na tento ECS.

cbd-sexy-fitnessReceptory CB1 a CB2

V našem nervovém systému jsou v postsynaptických neuronech (downstream) produkovány dva endokanabinoidy (2-AG a EAE) a tyto jsou uvolňovány do synapse. Navazují se na receptory CB1 a CB2 na presynaptickém neuronu (upstream) a působí tak, že inhibují uvolňování určitých neurotransmiterů.

Například, když se CBD používá k léčbě epilepsie , může snížit záchvatovou aktivitu tím, že částečně omezí hromadění glutamátu, excitačního neurotransmiteru. Receptory CB1 se nacházejí v mozku, v oblasti míchy a dalších tkáních.

Receptory CB2 jsou také obsaženy v mozku, ale většina z nich se nachází v tkáních imunitního systému. Vazba CBD na receptory CB1 má větší účinek na centrální nervový systém a vazba CBD na receptory CB2 má větší účinek na imunitní systém a snížení zánětu měkkých tkání.

Zdá se, že primárním účelem ECS je udržení homeostázy, což je provedeno udržováním hladin neurotransmiterů pod kontrolou. Konzumaci CBD lze považovat za doplnění, nebo zvýšení aktivity stávajícího endokanabinoidního systému vašeho organizmu.

Jako sportovec vyvíjíte daleko větší zátěž na své tělo, což vede k větší bolesti a většímu výskytu zánětů, než jaké dokáže váš endokanabinoidní systém zvládnout. Přidání exogenního CBD může tomuto přetíženému systému pomoci dostat své neurotransmitery zpět pod kontrolu a sportovcům pomoci udržet homeostázu, čímž eliminuje bolestivé stavy po zátěži.

6 výhod pro sportovce

Úleva od bolesti

cbd-recoveryNebudeme si zde něco nalhávat skutečnost a vědecké studie prokázaly, že konopí jako celek, tedy včetně THC, CBD a ostatních kanabinoidů je účinné při snižování bolesti. A to jak bolesti pohybového aparátu při cvičení, tak ztuhlých kloubů. Je také nesporné, že THC je na tom v tuto chvíli podstatně lépe, než samotné CBD v potlačovaní bolesti. CBD tedy pomáhá v potlačování bolesti a v léčbě zánětů s menší razancí, ale jeho nespornou výhodou je absence psychoaktivních látek.

V současnosti probíhá nepřeberné množství výzkumů a studií jak o samotném CBD, tak o kombinování CBD v poměru k THC a zajištění jeho nejlepší kombinace pro maximální možné využití a účinky. Studie kolem CBD jsou obecně poměrně mladé a často jsou kontroverzně chápány vzhledem k nedostatku důkazů na základě časové osy z historického pohledu. Je však již dnes zjevné, že CBD u mnoha sportovců účinně a velmi intenzivně ulevuje od bolesti.

CBD pro sportovce – co je CBD? Alternativa k NSAID!

Sportovci po celá desetiletí konzumují volně prodejné steroidní i nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID),které však jak jsme si již řekli výše, jsou pro lidské zdraví při dlouhodobém užívání škodlivé. cbd-v-nbaZejména u kulturistů se doporučuje, aby se během dlouhých tréninků a maximální zátěži vyhýbali NSAID, kvůli zvýšenému riziku poškození ledvin a jater.

Tato teze však neplatí pouze pro kulturisty, ale platí i pokud jsou vaše tréninky a zátěže organismu menší, kondiční, nebo pouze rekreační. Dlouhodobé, nebo časté používání NSAID může zvýšit riziko srdečního infarktu, mozkové příhody, dysfunkci ledvin a jater, případně jiné problémy jak u mužů tak u žen. Nejvyšší rizika jsou pak u adolescentů a mladých jedinců.

Podle The Essentials of Pain Medicine. „Neexistují žádné zdokumentované úmrtí na konopí, nebo produkty na bázi konopí. V systémovém přehledu studií orální a slizniční konopí pro různé zdravotní stavy byla drtivá většina hlášení nežádoucích účinků považována za nezávažnou (96,6%).“

Alternativa k opioidům

Zveřejněná zpráva z roku 2018 mimo jiné zdůrazňuje obavy ohledně vysokého počtu úmrtí v důsledku předávkování v Evropě, který se v uplynulých čtyřech letech zvyšoval. Odhaduje se, že v roce 2016 v Evropě (EU-28, Turecko a Norsko) došlo k více než 9 000 úmrtím v důsledku předávkování, především v souvislosti s heroinem a dalšími opioidy – i když často v kombinaci s jinými látkami, zejména s alkoholem a benzodiazepiny. Opět nelze než konstatovat, že neexistují žádné zdokumentované úmrtí na konopí, nebo produkty na bázi konopí.

Omezení zánětů

Drobné záněty u svalové tkáně mohou být za určitých okolností pro sportovce přínosem jelikož mohou stimulovat pozitivní přizpůsobení tréninkové zátěže. Naopak více zánětů brání uzdravení tkáně a při zátěži, nebo samotném výkonu bolí. Jak jsme již předeslali jak v tkáni tak v mozku jsou obsaženy receptory CB2, které jsou daleko koncentrovanější právě v imunitních tkáních.

Kanabinoidy vázající se na receptory CB2 mají protizánětlivý účinek a snižují produkci cytokinů (signálních proteinů). Jinými slovy, CBD vázané na receptory CB2 pomáhají potlačit reakci imunitního systému po tvrdém tréninku, nebo po zvýšené fyzické zátěži.

Uklidnění

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD – generalized anxiety disorder) je porucha chování vyznačující se nadměrnými obavami při základních a zcela běžných lidských činnostech. Například nadměrné obavy z běžných schůzek. Obavy o zaměstnání. Chronická ustaranost a mezi, které patří i GI úzkost.
GI úzkost je spojena z problémem vstřebávání živin a tekutin do krevního řečiště. Optimální metodou udržování objemu krve, aniž by vyvolával pocit nevolnosti a zvracení.

Aby byla jakákoli tekutina během cvičení prospěšná, musí se nejprve vyprázdnit ze žaludku a poté vstřebat do krevního řečiště ze střev. marihuana-ve-sportuRychlost vyprazdňování žaludku ovlivňuje řada faktorů, včetně stavu hydratace, koncentrace kapaliny, objemu, kalorické hustoty , teploty kapaliny, vnější teploty a intenzity cvičení.

CBD samozřejmě nevyřeší žaludeční problémy spojené z dehydratací a přehřátím, ale pokud máte základní zánětlivé problémy, které přispívají k problémům střev během, nebo po cvičení, může být CBD efektivní pro zmírnění vašich příznaků.

V tlustém střevě jsou receptory CB1 a CB2. Příznaky kolitidy byly inhibovány, když byly aktivovány receptory CB1 a CB2. CBD produkty svou měrou přispívají rovněž při léčbě Crohnovy choroby.

Zlepšete kvalitu spánku

Stále více je v dnešní době kladen důraz na lepší a kvalitnější spánek. Jako jeden z nejúčinnějších způsobů, jak může sportovec dosáhnout vyšších tréninkových zátěží v návaznosti na regeneraci po tréninku.  Jedním z možných důvodů by mohla být CBD inhibice zpětného vychytávání adenosinu.
Adenosintrifosfát (ATP) se rozkládá, když váš mozek spaluje sacharidy na energii a adenosin se v mozku postupně hromadí. Větší vazba adenosinu na neurony inhibuje uvolňování neurotransmiterů, zpomaluje mozkovou aktivitu, pomáhá vám cítit se klidnější a navozuje spánek.

Vazbou na stejné receptory, na které by se adenosin navázal, může CBD inhibovat zpětné vychytávání adenosinu, což pomáhá rychleji se akumulovat a způsobuje, že se budete cítit ospalý daleko dříve, než je to obvyklé.

Jak používat CBD

CBD produkty jsou v současnosti, nejrychleji rozvíjejícím se odvětvím. Každý týden můžeme objevovat nové analýzy, nové vědecké studie, ale také mnoho nových CBD výrobků. cbd-pro-fitnessMůžete přijímat CBD produkty prostřednictvím kapslí, pilulek nebo ve formě oleje. Můžete ho inhalovat ve formě páry při vapování.

Dnes je již CBD přimícháváno do nápojů, regeneračních nápojů a všech druhů poživatin. Velký rozmach je rovněž v kosmetice. Dnes už běžně narazíte na krémy a pleťové vody, tinktury a kapky. Všechny tyto výrobky by měly být označeny s jasně deklarovaným obsahem CBD.

Kapsle, olej, poživatiny, nápoje, vapování?

Jakým způsobem konzumujete CBD, může mít vliv na to, jak rychle se projeví jeho účinky. Kapsle, olej a poživatiny musí být tráveny, takže nástup účinků může trvat o něco déle. O krémech se říká, že jsou rychlejší než poživatelné výrobky.

Full spectrum, broad spectrum, izolát ?

CBD produkty jsou k dispozici jako „full spectrum“ (plné spektrum kanabinoidů), „broad spectrum“ (široké spektrum kanabinoidů), nebo tzv. „izolát“. Produkty CBD s plným spektrem obsahují CBD a další sloučeniny nalezené v původní rostlině, které zahrnují malá množství THC. Produkty, které obsahují izolát CBD, obsahují pouze CBD.

Izolát CBD by měl být nejlepší alternativou z hlediska antidopingových kontrol a pro jedince, kteří podléhají například v práci testům na nulovou toleranci drogy THC. (např.Piloti). Za zmínku stojí ještě tzv. Broad Spectrum CBD, které je vyráběno obdobně jako CBD Full Spectrum, avšak bez THC.

Inspirováno:
CBD for Athletes: What You Need to Know About Cannabidiol

Jak se Vám líbil tento příspěvek?

Ohodnoťte kliknutím na hvězdičku! (Nejlepší je 5 a nejhorší je 1)

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 15

Zatím nikdo nehodnotil! Ohodnoťte tento příspěvek jako první.

Děkujeme, že jste ohodnotili naši práci. Můžete napsat i komentář.

Líbil se Vám příspěvek? Sdílejte nás! Děkujeme