10 prosince, 2020 Od admin 0

CBD proti bolesti a zánětům

5
(14)

CBD proti bolesti a zánětůmCBD proti bolesti a zánětům má za úkol reagovat na  tělesné fyziologické reakce v podobě poškození tkáně, infekce a genetické změny. Tyto reakce lze rozdělit do dvou fází. Akutní a chronické. Akutní fáze je časná, nespecifická fáze a je charakterizována lokální vazodilatací, zvýšenou permeabilitou kapilár, hromaděním tekutin a krevních bílkovin.. Také migrací neutrofilů z kapilár a uvolňováním mediátorů zánětu. (cytokiny, lymfokiny a histamin). Bolest je vyvolána všemi těmito prozánětlivými činidly, která také vedou k hyperalgezii prostřednictvím aktivace odpovídajících receptorů, které jsou exprimovány nociceptivními terminály. Jestliže stav, který způsobuje poškození, není vyřešen, zánětlivý proces postupuje k subakutnímu / chronickému zánětu. Tento je charakterizován imunopatologickými změnami, jako je infiltrace zánětlivých buněk, nadměrná exprese prozánětlivých genů, dysregulace buněčné signalizace a ztráta bariérové ​​funkce.

CBD proti zánětům

CBD proti zánětům

Chronický stav zánětu hraje důležitou roli při nástupu klasických zánětlivých onemocnění (např. Artritidy), ale i různých onemocnění, včetně kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění. (diabetes, rakovina, astma) Potlačení nebo inhibice zánětlivých / prozánětlivých mediátorů za použití syntetických protizánětlivých sloučenin (steroidních i nesteroidních) je jednou z hlavních cest pro léčbu zánětlivých poruch. S použitím syntetických protizánětlivých léčiv je však často spojeno několik běžných vedlejších účinků, včetně podráždění žaludku a ulcerace, selhání ledvin a jater, hemolytické anémie, exacerbace astmatu, kožních vyrážek.

CBD a ECS

CBD proti bolesti

Chronický patologický stav bolesti, včetně neuropatické bolesti, je na celém světě hlavním zdravotním problémem. Jelikož překračuje rozlišení zdroje bolesti a může hluboce ovlivnit kvalitu života. Na rozdíl od fyziologické bolesti, při které může tkáňové poškození, nebo zánět vyvolat reverzibilní adaptivní změny ve smyslovém nervovém systému vedoucí k ochranné senzibilizaci, se změny v citlivosti stanou perzistentními nebo chronickými při neuropatické bolesti. Kromě toho je nervový systém, periferní nebo centrální, poraněn při neuropatické bolesti.

Je charakterizována bolestí v nepřítomnosti škodlivého stimulu a může být spontánní ve svých časových charakteristikách. Rovněž může být vyvolána senzorickými stimuly (hyperalgézie a dynamická mechanická alodynie). Například neuropatie patří stále mezi nejčastější komplikace diabetu a postihuje až 50% pacientů, a to navzdory nedávnému pokroku v léčbě. Neexistuje účinná léčba, která by zabránila nebo zvrátila neuropatickou bolest. Je tedy nasnadě, že současná léčba je zaměřena pouze na snížení symptomů. Léčba chronické bolesti je stále neuspokojenou klinickou potřebou, kde je dosaženo adekvátní úlevy od bolesti za použití léků s nežádoucími účinky na stranu centrálního nervového systému. Kvalita života pacientů s neuropatickou bolestí je často zhoršena komorbiditami, jako jsou poruchy spánku, deprese a úzkostné kompromisy.

CBD a imunita

CBD proti bolesti a zánětům

Údaje z klinických studií na syntetických a rostlinných léčivých přípravcích z konopí naznačují, že představují slibný přístup k léčbě chronické neuropatické bolesti různého původu. Rovněž se předpokládá, že konopí snižuje změny v kognitivním a autonomním zpracování, které se vyskytují ve stavech chronické bolesti. Frontální limbická distribuce CB receptorů v mozku naznačuje, že konopí může preferenčně cílit na afektivní vlastnosti bolesti. Kromě toho může konopí zlepšit neuropatickou bolest, která snižuje patologický zánět v nízkém stupni. Vzhledem k celkovým problémům syndromů chronické neuropatické bolesti, které mají špatně pochopenou patogenezi, složitost symptomů a nedostatek optimální léčby, se potenciál terapeutické strategie zaměřené na kanabinoidní systém jeví jako velmi atraktivní.

Řada nežádoucích účinků (zejména somnolence nebo sedace, zmatenost, psychóza) však může omezit klinické aplikace léčiv založených na konopí. Některé současné klinické pokyny a systematické přehledy považují léky na bázi konopí za léčbu třetí, nebo čtvrté linie pro chronické syndromy neuropatické bolesti. Zejména pro použití v případech, kdy selhaly zavedené terapie (např. Antikonvulziva, antidepresiva).

CBD pro zdravíKlinické modely prokázaly, že podávání kanabinoidů mění zrání mozku u mladých zvířat a vede k neuropsychiatrickým následkům u dospělých. Navíc, endokanabinoidní systém byl také uznán, že hraje významnou roli v udržování střevní homeostázy. To je proto obzvláště důležité v léčbě zánětlivých střevních onemocnění (tj. Crohnova choroba a ulcerózní kolitida).

 
 
 
 
 
 

ZDROJ: Systémy aplikací kanabinoidů pro léčbu bolesti a zánětů

Jak se Vám líbil tento příspěvek?

Ohodnoťte kliknutím na hvězdičku! (Nejlepší je 5 a nejhorší je 1)

Průměrné hodnocení 5 / 5. Počet hlasů: 14

Zatím nikdo nehodnotil! Ohodnoťte tento příspěvek jako první.

Děkujeme, že jste ohodnotili naši práci. Můžete napsat i komentář.

Líbil se Vám příspěvek? Sdílejte nás! Děkujeme